Kontakt z Fundacją

Fundacja

Zespół Artystyczny Gawęda

im. Andrzeja Kieruzalskiego

Głównym celem Fundacji jest rozwój i wspieranie działalności Zespołu Artystycznego Gawęda

Fundatorami są:

  • Tatiana Kwiatkowska
  • Zofia Rudnicka
  • Czesław Majewski
  • Barbara Wąsik

Prezes Zarządu Fundacji

  • Michał Pankiewicz

Członek Zarządu

  • Barbara Wąsik

Adres siedziby:

al. 3 maja 7a m.29
00 – 401 Warszawa

+48 602 320 928
gaweda@gaweda.waw.pl

62 1240 6016 1111 0010 8367 5763
78 1240 6016 1111 0010 8367 9064 – Rachunek bankowy dotyczący wpłat za przynależność do Zespołu

KRS: 0000697131
NIP: 7010724217
REGON: 368472573