Zajęcia

Sezon Artystyczny 2020/2021

PRZYJDŹ, ZOBACZ, WARTO

Poznaj “zaczarowany świat “Gawędy

Znajdziesz tutaj:

 • różnorodne techniki tańca: jazz, taniec nowoczesny, hip-hop, elementy akrobatyki i rozciągania
 • zajęcia wokalne (indywidualne i grupowe)
 • orkiestrę multiinstrumentalną – dla wszystkich, którzy chcą muzykować
 • ambitną i wymagającą kadrę instruktorską, która zapozna Cię z repertuarem Gawędy i stworzy nowe choreografie
 • wyjątkową atmosferę i niepowtarzalny styl, który Gawęda wypracowała przez prawie 68 lat istnienia
 • występy w Polsce i innych krajach świata
 • warsztaty wyjazdowe, obozy wypoczynkowe podczas wakacji i dni wolnych od zajęć szkolnych

Zajęcia prowadzimy w grupach dla dzieci (od 5 lat) i dla młodzieży.

Skontaktuj się z nami, a zaprosimy Cię na pierwsze spotkanie.

PRZYJDŹ, ZOBACZ, WARTO

Poznaj “zaczarowany świat“ Gawędy

Znajdziesz tutaj:

 • różnorodne techniki tańca: jazz, taniec nowoczesny, hip-hop, elementy akrobatyki i rozciągania
 • zajęcia wokalne (indywidualne i grupowe)
 • ambitną i wymagającą kadrę instruktorską, która zapozna Cię z repertuarem Gawędy i stworzy nowe choreografie
 • wyjątkową atmosferę i niepowtarzalny styl, który Gawęda wypracowała przez prawie 68 lat istnienia
 • występy w Polsce i innych krajach świata
 • warsztaty wyjazdowe, obozy wypoczynkowe podczas wakacji i dni wolnych od zajęć szkolnych

Zajęcia prowadzimy w grupach  dla młodzieży, dla dzieci (od 5 lat) oraz dla dorosłych .

Skontaktuj się z nami, a zaprosimy Cię na pierwsze spotkanie.

Gawęda ma już prawie 68 lat!!!
Przez te lata zmieniały się twarze i charaktery jej wychowanków, zmieniała moda i zwyczaje – nie zmienił się tylko wielobarwny obraz roztańczonej i rozśpiewanej Gawędy, która wychowała kilkanaście tysięcy dziewcząt i chłopców i do której stale przychodzą następni wiedząc, że spełnią się tutaj ich marzenia. Jest to dowód na to, że Gawęda nadal ma swoje miejsce w świadomości miszkańców Warszawy.
Gawęda daje młodym ludziom możliwość wykorzystania czasu w sposób pożyteczny i mądry. Każdy dzień, każda godzina spędzona w Zespole jest niepowtarzalnym przeżyciem.
W Gawędzie uświadamiamy sobie, ile radości niesie ze sobą pomoc drugiemu człowiekowi, jak fascynujące jest obcowanie ze sztuką. Gawęda kształtuje charakter, rozwija osobowość, uczy życia. Życia pełnego wzruszeń, chwil uniesienia i duchowego spełnienia. Uczy odkrywać piękno w każdej postaci, ale przede wszystkim w nas samych.
Swój niezwykły czar Gawęda zawdzięcza gamie barwnych tradycji i obyczajów, które tworzą jej niezwykły klimat.
Gawęda w tym roku kończy 68 lat i chyba żadne słowa nie są w stanie oddać w pełni tego czym przez te lata była dla swoich wychowanków. Nikt nie zastąpi nam nigdy osoby Andrzeja Kieruzalskiego, ale On pozostawił nam swoją wolę – chciałby, aby Gawęda dalej żyła wychowując następne pokolenia młodych ludzi, którzy do niej trafią, według Jego koncepcji: „Wychowanie przez sztukę i w kontakcie z nią“.

Mamy nadzieję, że po dwunastu latach Gawęda znowu będzie miała swoje miejsce – swój mały dom, o którym tak bardzo marzył Andrzej Kieruzalski. Dom, którego drzwi będą zawsze otwarte, a nie tylko w czasie zajęć taneczno-wokalnych, że będzie tam „gawędowy dziwny świat“ – jak śpiewamy w jednej z naszych piosenek – świat pełen koloru, piosenki, poezji, przyjaźni i beztroskiej radości, a młodzi ludzie poznają w tym świecie, co znaczy miłość, honor, przyjażń, odpowiedzialność, tradycja. A także, że uwierzą w siebie, nauczą się wrażliwości na barwę, lalkę, śpiew, taniec, piękne słowo. Nauczą się odkrywać rzeczy niezwykłe w barwach codzienności, nauczą się wrażliwości na los ludzi ubogich i ciężko przez życie doświadczonych, że zrozumieją konieczność szacunku dla osób starszych i opieki nad najmłodszymi, że rozbudzimy w nich miłość do naszego ojczystego kraju i języka, że pomożemy im w zrozumieniu naszej pięknej historii, a nade wszystko – rozbudzimy w nich umiłowanie prawdy w życiu publicznym i osobistym.
Marzymy o tym, że wspaniała gawędowa rodzina będzie coraz większa, a Andrzej Kieruzalski będzie z nas dumny.